top of page
HARMONOGRAM SYMPOSIA

07.30 – 17.30          Registrace

08.30 – 09.00          Zahájení symposia

09.00 – 10.20          Odborný program I. blok

10.20 – 10.50          Přestávka

10.50 – 12.20          Odborný program II. blok

12.20 – 13.30          Oběd

13.30 – 14.00          Zvaná přednáška

14.00 – 15.15          Odborný program III. blok – kazuistiky I.

15.15 – 15.45          Přestávka

15.45 – 17.00          Odborný program IV. blok – kazuistiky II.

20.00 – 01.00          Společenská večeře v Klubu Lávka

ODBORNÝ PROGRAM PÁTEK 27. 5. 2022

 

07.30 – 17.30                         Registrace

08.30 – 09.00                         Zahájení symposia

 

Úvodní slovo

prof. MUDr. Z. Krška, DrSc. – proděkan 1. LF UK

 

09.00 – 10.20                         BLOK I.

Degenerativní postižení subaxiální krční páteře – obecná část

 

 9.00   Historie problematiky degenerativního postižení krční páteře a současnost

           Jan Štulík, Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha   

 9.20   Radikulopatie a myelopatie

           Radek Kaiser, neurochirurgická klinika, Ústřední vojenská nemocnice Praha

 9.35    Obecné algoritmy chirurgické strategie

            Zdeněk Klézl, Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha         

 9.50    Dekomprese nervových struktur a rekonstrukce páteřního sloupce předním přístupem

            Roman Kučera, Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce

10.05   Dekomprese nervových struktur a rekonstrukce páteřního sloupce zadním přístupem

            Jan Cienciala, ortopedické klinika, FN Brno-Bohunice

 

10.20 – 10.50                         Přestávka na kávu

 

10.50 – 12.20                         BLOK II.

Degenerativní postižení krční páteře – speciální část

 

10.50   Degenerativní postižení atlanto-axiálního skloubení

            Jan Štulík, Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha   

11.05   Ošetření předního sloupce krční páteře fúzí

            Petr Vaněk, Neurochirurgická klinika, Ústřední vojenská nemocnice Praha

11.20   Ošetření krčního segmentu non-fusion technikou

            Petr Vachata, Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

11.35   Akcelerovaná degenerace v segmentu přilehlém fúzi a onemocnění přilehlého segmentu

            Pavel Barsa, Neurochirurgické oddělení, Neurocentrum, Krajská nemocnice Liberec

11.50   Traumatický syndrom centrální šedi

            Lumír Hrabálek, Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v FN Olomouci

12.05   Kombinované operační výkony u cervikální spondylogenní myelopatie

            Richard Chaloupka, Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 

12.20 – 13.30                         Přestávka na oběd

 

13.30 – 14.00                         Zvaná přednáška: prof. MUDr. Vladimír Beneš, Dr.Sc.                  

 

14.00 – 15.15                   BLOK III. – Kazuistiky I.

Předsednictvo: Jan Štulík, Pavel Barsa

 

Tomáš Hosszú, Neurochirurgická klinika, FN Hradec Králové

David Bludovský, Neurochirurgické oddělení, FN Plzeň

Roman Kučera, Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

Ondřej Krejčí, Neurochirurgická klinika, FN Ostrava

Albert Kharisov, Neurochirurgické oddělení, KN Pardubice

Tomáš Wanek, Neurochirurgická klinika, FN Olomouc

 

15.15 – 15.45                    Přestávka na kávu         

 

15.45 – 17.00                   BLOK IV. – Kazuistiky II.

Předsednictvo: Jan Štulík, Pavel Barsa

 

Martin Bolcha, Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Pavel Barsa, Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec

Roman Koštyšyn, Spondylochirurgické oddělení, FN  Hradec Králové

Ondřej Chudomel, Neurochirurgická klinika, FN Motol
Patrik Jurek, Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Tomáše Bati Zlín

Ondřej Teplý, Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice

 

20.00                      Společenská večeře

 

VYSTAVOVATELSKÝ PROGRAM

VÝSTAVA

27. 5 . 2022     8.00 – 17.00

 

3. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM
27.5.2022 - Klub Lávka, Praha

bottom of page