PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM SYMPOSIA

  7.30 – 17.00         Registrace

  8.30 – 10.30         Odborný program

10.30 – 11.00         Přestávka

11.00 – 12.30         Odborný program

12.30 – 13.15         Oběd

13.15 – 15.00         Odborný program

15.00 – 15.30         Přestávka

15.30 – 17.00         Odborný program

19.30 – 01.00         Společenský večer v klubu Lávka

 

VYSTAVOVATELSKÝ PROGRAM

PŘEDBĚŽNÝ VYSTAVOVATELSKÝ PROGRAM

 

VÝSTAVA

4. 6. 2021     8.00 – 17.00

 

3. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM

4. 6. 2021 - Klub Lávka, Praha - ZRUŠENO