top of page

Vážení kolegové a kolegyně,

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční akci postgraduálního vzdělávání ve spondylochirugii, která se bude věnovat velmi zajímavému tématu:

Komplikace ve spondylochirurgii

Symposium se bude skládat z tematicky zaměřených přednášek a v odpoledním bloku budou probíhat velmi populární diskuse konkrétních případů. Motem symposia je: „Lepší je učit se na chybách jiných“

Symposium spolu se společenským večerem se bude konat v prostorách Šternberského paláce na Pražském hradě a přímo vybízí k návštěvě s Vašimi partnery a partnerkami.

Budeme se těšit na Vaši účast

Za organizátory

prof. Jan Štulík

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol v Praze

Fot Barsa .JPG

In memoriam
MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.

Neurocentrum Krajské nemocnice Liberec, a. s. 

prof. Klézl.jpg

prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

v Praze

5. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM
31. 5. 2024 - Praha

bottom of page