top of page

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výboru pozvat na 4. májové spondylochirurgické symposium, které se uskuteční dne  26. 5. 2023 v Klubu Lávka v Praze. Letošní akce bude mít opět dva pořadatele. Spondylochirurgickou kliniku 1. LF UK a FN Motol v Praze a Neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice v Liberci. Záštitu nad symposiem převzali primátor  hlavního města Prahy, ČLS JEP, 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP. 
 

Tématem našeho letošního setkání bude infekční onemocnění páteře. Předpokládáme tak, že osvědčený model symposia, kdy pilotní přednášky předních odborníků střídají kazuistiky z většiny českých pracovišť, osloví široké spektrum  nejen páteřních chirurgů, ale také celou řadu odborníků z jiných specializací jako jsou neurologové, radiologové, rehabilitační pracovníci, internisté, infektologové a další. Podobně jako v minulých letech se těšíme na interaktivní charakter setkání a plamenné diskuze. K vrcholům kulturního dění letošního roku potom bude nepochybně patřit společenský večer určený nejen Vám, ale také Vašim protějškům. 

Těšíme se na setkání s Vámi!

prof. Jan Štulík

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

Fot Barsa .JPG

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.

Neurocentrum Krajské nemocnice Liberec, a. s. 

prof. Klézl.jpg

prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

4. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM
26.5.2023 - Klub Lávka, Praha

bottom of page