top of page

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stejně jako v minulých letech si Vás také letos dovolujeme jménem organizačního výboru pozvat na 3. májové spondylochirurgické symposium, které se uskuteční dne 27. 5. 2022 v Klubu Lávka v Praze. Letošní akce bude mít opět dva pořadatele. Spondylochirurgickou kliniku 1. LF UK a FN Motol v Praze a neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice v Liberci. Záštitu nad symposiem převzali rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., předseda ČLS JEP, z.s. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., ředitel FN Motol JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Krajské nemocnice Liberec MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. a Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP. 

 

Tématem našeho letošního setkání bude degenerativní onemocnění krční páteře. Krční degenerativa představuje každodenní chléb všech spondylochirurgických pracovišť. Předpokládáme tak, že osvědčený model symposia, kdy pilotní přednášky předních odborníků střídají kazuistiky z většiny českých pracovišť, osloví široké spektrum páteřních chirurgů. Podobně jako v minulých letech se těšíme na interaktivní charakter setkání a plamenné diskuze. K vrcholům kulturního dění letošního roku potom bude nepochybně patřit společenský večer určený nejen Vám, ale také Vašim protějškům. Příjemné prostředí Klubu Lávka v samotném srdci historické Prahy je zárukou důstojného prostředí pro naši společnost.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

prof. Jan Štulík

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

Fot Barsa .JPG

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.

Neurocentrum Krajské nemocnice Liberec, a. s. 

3. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM
27.5.2022 - Klub Lávka, Praha

bottom of page