Hlavní informace

TERMÍN KONÁNÍ

4. června 2021

 

MÍSTO KONÁNÍ

Novotného lávka 201/1

Staré Město

Praha 1

 

POŘADATEL SYMPOSIA

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol v Praze

Neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s.

  

ZÁŠTITA SYMPOSIA

Univerzita Karlova

1. LF UK

Česká lékařská společnost JEP

Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP

FN Motol

 

ODBORNÝ GARANT SYMPOSIA

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. - přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D. - Neurocentrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.

 

TÉMA SYMPOSIA

Degenerativní onemocnění krční páteře

DŮLEŽITÁ DATA

  3. 2. 2021   Otevření registrace k aktivní i pasivní účasti

31. 3. 2021   Uzávěrka registrace pro aktivní účast (přednáška)

  9. 4. 2021   Oznámení autorům o přijetí přednášky

30. 4. 2021   Program

21. 5. 2021   Termín poslední možné úhrady registračního poplatku

  4. 6. 2021   3. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

3. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM

4. 6. 2021 - Klub Lávka, Praha - ZRUŠENO