top of page
Hlavní informace

TERMÍN KONÁNÍ

27. května 2022

 

MÍSTO KONÁNÍ

Novotného lávka 201/1

Staré Město

Praha 1

 

POŘADATEL SYMPOSIA

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol v Praze

Neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s.

  

ZÁŠTITA SYMPOSIA

Univerzita Karlova

1. LF UK

Česká lékařská společnost JEP

Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP

FN Motol

 

ODBORNÝ GARANT SYMPOSIA

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. - přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D. - Neurocentrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.

 

TÉMA SYMPOSIA

Degenerativní onemocnění krční páteře

DŮLEŽITÁ DATA

18. 2. 2022   Otevření registrace k účasti na symposiu

18. 2. 2022   Program

20. 5. 2022   Termín poslední možné úhrady registračního poplatku

27. 5. 2022   3. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

3. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM
27.5.2022 - Klub Lávka, Praha

bottom of page