top of page
Hlavní informace

TERMÍN KONÁNÍ

26. května 2023

 

MÍSTO KONÁNÍ

Novotného lávka 201/1

Staré Město

Praha 1

 

POŘADATEL SYMPOSIA

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol v Praze

Neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s.

  

ZÁŠTITY SYMPOSIA

primátor hlavního města Prahy 

Česká lékařská společnost JEP

1. lékařská fakutlta Univerzity Karlovy

Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP

 

ODBORNÝ GARANT SYMPOSIA

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. - přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D. - Neurocentrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.

prof. MUDr. Zdeněk Kléz, CSc. Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

 

TÉMA SYMPOSIA

Infekční onemocnění páteře

DŮLEŽITÁ DATA

5. 3. 2023     Otevření registrace k účasti na symposiu

15. 3. 2023   Uzávěrka registrace pro aktivní účast

20. 3. 2023   Oznámení autorům o přijetí přednášky

  1. 4. 2023    Program

22. 5. 2023   Termín poslední možné úhrady registračního poplatku

26. 5. 2023   4. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.

Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

Coat_of_arms_of_Prague.svg.png

4. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM
26.5.2023 - Klub Lávka, Praha

bottom of page