Storno poplatky

Registrační poplatek
• do  12. 5. 2021 bez storno poplatků
• od  13. 5. 2021 do 20. 5. 2021 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky

• od  21. 5. 2021 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení na sekretariát symposia e-mailem: info@bos-congress.cz. Přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno.

 

Vrácení poplatků

Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

 

Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na Váš účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.

3. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM

4. 6. 2021 - Klub Lávka, Praha - ZRUŠENO