top of page
Storno poplatky

Registrační poplatek
• do   10. 5. 2023 bez storno poplatků
• od   11. 5. 2023 do 19. 5. 2023 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky

• od  20. 5. 2023 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení na sekretariát symposia e-mailem: info@bos-congress.cz. Přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno.

 

Vrácení poplatků

Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

 

Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na Váš účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.

4. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM
26.5.2023 - Klub Lávka, Praha

bottom of page