top of page
Storno poplatky

Registrační poplatek
• do   10
. 5. 2024 bez storno poplatků
• od   11. 5. 2024 do 19. 5. 2024 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky

• od   20. 5. 2024 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení na sekretariát symposia e-mailem: info@bos-congress.cz. Přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno.

 

Vrácení poplatků

Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

 

Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na Váš účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.

5. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM
31. 5. 2024 - Praha

bottom of page